ESTA Wiza

Turystyczna, Biznesowa, Tranzytowa. Prosto, Bezproblemowo i Skutecznie .

Polityka Prywatności


Jakie informacje zbieramy oraz przetwarzamy?


Zbieramy od użytkowników informacje niezbędne do wypełnienia i procesowania formularza ESTA.

Przy wypełnianiu formularza pytamy o dane takie jak : imię, nazwisko, data urodzenia, kraj urodzenia, narodowośc(i), kraj zamieszkania, adres zamieszkania, adres e-mail, numer oraz daty wystawienia i ważności paszportu, imiona i nazwiska rodziców, dane o zatrudnieniu lub jego braku, adres w USA.

Google jako zewnętrzny dostawca, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Twojej witrynie. Wykorzystanie pliku cookie DART przez Google umożliwia wyświetlanie reklam użytkownikom na podstawie ich odwiedzin w witrynach i innych witrynach w Internecie. Użytkownicy mogą zrezygnować z używania pliku cookie DART, odwiedzając reklamę Google i politykę prywatności sieci partnerskiej.

W jakim celu zbieramy powyższe informacje?


Informacje które zbieramy mogą być użyte do:

• Realizacji transkacji

Przekazane dane, zarówno publiczne, jak i prywatne, nie będą sprzedawane, wymieniane, przekazywane ani przekazywane żadnej innej firmie z jakiegokolwiek powodu, bez Twojej zgody, inaczej niż w celu wyraźnego dostarczenia zamówionego produktu lub usługi.

• Do wysyłania e-mail

Adres e-mail podany w celu przetwarzania zamówienia będzie używany wyłącznie do przesyłania informacji i aktualizacji dotyczących zamówienia.

Jak chronimy przekazane dane?


Używamy nowoczesnych środków bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych podczas składania zamówienia, wprowadzania, przesyłania lub uzyskiwania dostępu do danych osobowych.

Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe / kredytowe są przesyłane za pośrednictwem technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w naszej bazie danych dostawców bramek płatniczych, aby były dostępne tylko dla osób upoważnionych ze specjalnymi prawami dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.

Nie przechowujemy danych karty kredytowej ani nie udostępniamy danych klientów żadnym stronom trzecim.

Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje podmiotom zewnętrznym?


Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim twoich danych osobowych. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej witryny, prowadzeniu działalności gospodarczej lub obsłudze klienta, o ile strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji. Możemy również ujawnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to właściwe dla zachowania zgodności z prawem, egzekwowania zasad naszej witryny lub ochrony naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa. Dane użytkowników, których nie można zidentyfikować, mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Linki do innych stron internetowych


Czasami, według naszego uznania, możemy zawrzeć lub zaoferować produkty lub usługi stron trzecich na naszej stronie internetowej. Te strony mają osobne i niezależne polityki prywatności. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść i działania tych powiązanych stron. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i przyjmujemy wszelkie opinie na jej temat.

Polityka Prywatności Tylko Online


Zasady Polityki Prywatności dotyczą wszystkich danych zebranych wyłącznie podczas korzystania ze strony internetowej.

Zmiany w naszej Polityce Prywatności


Zachowujemy prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Ostatnią datę modyfikacji zamieszczamy poniżej

Ostatnia data modyfikacji Polityki Prywatności 19/01/20